CENNÍK SLUŽIEB A OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

CENNÍK PRENÁJMÚ ČLNOV

ČLN NA 1 DEŇ S VÝSTROJOU

Cena za 1 deň pondelok až štvrtok

Cena za 1 deň piatok až nedeľa
vrátane sviatkov
RAFT HOBIT 400 + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 50 € s DPH 60 € s DPH
ČLN ONTARIO 450 S +pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 48 € s DPH 58 € s DPH
ČLN ONTARIO 420 +pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku  48€ s DPH 58 € s DPH
KANOE PALAVA 400 + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 17 € s DPH 20 € s DPH
KAJAK SWING 1 + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 15 € s DPH 18 € s DPH
KAJAK SWING 2 + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 17 € s DPH 20 € s DPH

 

CENNÍK oBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia príslušenstva – pádiel, prilieb, viest alebo barelov, je klient povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu každého
jednotlivého kusu príslušenstva uvedenú v cenníku pri odovzdaní lode.

ProduktCena
Vesta 40 € s DPH
Veslá 30 € s DPH
Barel 25 € s DPH
Pumpa 20 € s DPH
Loďák (lodný vak) 25 € s DPH

CENNÍK SLUŽIEB

Klient je povinný vrátiť loď a výstroj v stave, v akom ju prebral, vrátane jej očistenia inak mu budú účtované poplatky za čistenie.

SlužbaCena
čistenie lodi 5 € s DPH
čistenie vesty 5 € s DPH
TOP