CENNÍK SLUŽIEB A OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

CENNÍK PRENÁJMÚ ČLNOV

ČLN NA 1 DEŇ S VÝSTROJOUCena
RAFT HOBIT 400 + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 42 € s DPH
ČLN ONTARIO 450 S +pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 38 € s DPH
ČLN ONTARIO 420 +pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 38 € s DPH
KANOE PALAVA 400 - č. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 17 € s DPH
KANOE PALAVA 400 - z. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 17 € s DPH
KAJAK SWING 1 - z. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 15 € s DPH
KAJAK SWING 2 - z. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 15 € s DPH
KAJAK SWING 1 - č. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 15 € s DPH
KAJAK SWING 2 - č. + pumpa, barel, veslá a vesty pre posádku 15 € s DPH

 

CENNÍK SLUŽIEB

Klient je povinný vrátiť loď a výstroj v stave, v akom ju prebral, vrátane jej očistenia inak mu budú účtované poplatky za čistenie.

SlužbaCena
čistenie lodi 3 € s DPH
čistenie vesty 2 €s DPH

CENNÍK oBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia príslušenstva – pádiel, prilieb, viest alebo barelov, je klient povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu každého
jednotlivého kusu príslušenstva uvedenú v cenníku pri odovzdaní lode.

ProduktCena
Vesta 30 € s DPH
Veslá 30 € s DPH
Barel 25 € s DPH
Pumpa 20 € s DPH
TOP